BPJS Health phạt tới 30 triệu Rp, đây là lời giải thích đầy đủ

Dư luận đã bị sốc khi có lời đe dọa BPJS Health phạt 30 triệu Rp đối với những bạn chậm nộp BPJS. Đây được coi là gánh nặng trong bối cảnh các khoản đóng góp BPJS ngày càng tăng, đạt 100%. Trên thực tế, có một số điều mà bạn phải hiểu trước về một tin tức này. Đầu tiên, các quy tắc liên quan đến BPJS Tiền phạt y tế đã thực sự có trong cơ sở pháp lý cũ của BPJS, cụ thể là Quy định của Tổng thống Số 82 năm 2018 liên quan đến Bảo hiểm Y tế. Trong khi đó, Quy định số 75 năm 2019 của Tổng thống liên quan đến việc sửa đổi Quy định số 82 năm 2018 của Tổng thống chỉ quy định mức phí mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Điều khác biệt duy nhất là tiền phạt danh nghĩa sẽ thực sự cao hơn trước đây. Tuy nhiên, đừng hoảng sợ vì không phải tất cả những người tham gia trả chậm BPJS Kesehatan đều phải nộp phạt. Hiện nay, khi trả chậm BPJS yêu cầu bạn phải nộp phạt và khi nào thì không?

Khi nào việc trả chậm BPJS không dẫn đến bị phạt?

Dựa trên Quy định của Tổng thống Số 82 năm 2018, bạn không cần phải trả tiền phạt BPJS Health nếu bạn chỉ chậm thanh toán BPJS Health. Chỉ là, tư cách thành viên của bạn sẽ bị ngừng hoạt động nên bạn không thể tận hưởng các tiện ích của BPJS Health nữa. Lần thanh toán cuối cùng cho các khoản đóng góp BPJS phải được thực hiện không muộn hơn ngày 10 hàng tháng. Nếu không, trạng thái của người tham gia sẽ tự động bị hủy kích hoạt và không thể sử dụng được nữa. Hiện nay, để kích hoạt lại tư cách thành viên này, bạn chỉ phải trả số phí còn thiếu trong tháng. Vì vậy, ví dụ: bạn chậm thanh toán BPJS từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2020 (2 tháng), thì khoản nợ bạn phải trả là 2 x 160.000 IDR = 320.000 IDR. Căn cứ vào Nghị định số 82 của Tổng thống năm 2018, số tiền truy thu tối đa bạn phải trả là 24 tháng. Điều này có nghĩa là, nếu bạn bị truy thu hơn hai năm, thì số tiền nợ bạn chỉ phải trả là 24 tháng nhân với phí bảo hiểm hạng của bạn. Khoản thanh toán khoản nợ này có thể được thực hiện bởi chính bạn hoặc người khác đại diện. Nếu bạn có thắc mắc về việc thanh toán các khoản nợ để không bị phạt BPJS Health, bạn có thể liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe BPJS theo số điện thoại 1500400 hoạt động 24 giờ. [[Bài viết liên quan]]

Khi nào bạn phải trả tiền phạt BPJS Health?

Mặc dù tư cách thành viên của bạn sẽ có hiệu lực ngay sau khi thanh toán khoản nợ nhưng bạn không thể sử dụng ngay lập tức khi phải nhập viện. Trước tiên, bạn phải đợi ít nhất 45 ngày trước khi bạn có thể trở lại tận hưởng một cơ sở BPJS này để không bị phạt BPJS Health. Nếu bạn phải nhập viện ngay lập tức trong vòng 45 ngày, BPJS Kesehatan sẽ phạt tiền với chương trình sau:
  • Phạt 2,5% tổng chi phí trong thời gian bạn nằm viện nhân với số tháng nợ
  • Số tháng truy thu tối đa là 12 (mười hai) tháng
  • Mức phạt tối đa là 30.000.000 IDR.
Ví dụ: bạn là người tham gia BPJS Class 2 với mức phí bảo hiểm danh nghĩa là 110.000 IDR mỗi tháng và đã nợ trong hai tháng. Sau đó, bạn thanh toán các khoản nợ và sử dụng nó để nhập viện trong năm ngày trước khi thời hạn 45 ngày kết thúc với khoản phí nội trú là 5.000.000 IDR. Vì vậy, tiền phạt BPJS mà bạn phải chịu là: 2,5% x 2 x 5.000.000 IDR = 250.000 IDR. Cách tốt nhất để tránh bị phạt BPJS Health là luôn thanh toán các khoản đóng góp cho BPJS đúng hạn. Nếu bạn cảm thấy mình chậm trả BPJS, hãy trả ngay khoản nợ còn thiếu của bạn và đừng đợi cho đến khi bạn bị ốm trước.