Bình tĩnh bước vào tuổi nghỉ hưu thông qua bảo lãnh lương hưu BPJS

Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống sẽ tiếp tục chạy, trong khi thu nhập tương đối không tồn tại. Vì vậy, bạn phải chuẩn bị cho việc nghỉ hưu với kế hoạch tài chính cẩn thận và được thực hiện một cách nhất quán miễn là bạn vẫn còn trong độ tuổi làm việc để kiếm tiền. Dựa trên Quy định của Chính phủ Số 45 năm 2015, tuổi nghỉ hưu đối với chương trình An sinh hưu trí việc làm BPJS là 57 tuổi. Hơn nữa, tuổi nghỉ hưu sẽ được tăng thêm một năm trong ba năm tiếp theo cho đến khi tuổi nghỉ hưu là 65 tuổi. Chìa khóa quan trọng trong việc chuẩn bị an toàn tài chính cho việc nghỉ hưu là tiết kiệm sớm. Bạn có thể sử dụng các công cụ tài chính khác nhau được Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK) phê duyệt, một trong số đó là thông qua Bảo lãnh Hưu trí từ BPJS Ketenagakerjaan.

An toàn khi về hưu với Bảo lãnh hưu trí BPJS

Pension Security là một an sinh xã hội nhằm mục đích duy trì một mức sống tốt cho những người tham gia chương trình BPJS Ketenagakerjaan đã bước vào tuổi nghỉ hưu. Quyền lợi bảo lãnh này được trả hàng tháng bắt đầu từ khi một người bước vào tuổi nghỉ hưu, bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc cho những người thừa kế của người tham gia qua đời. Khoản đóng góp bảo đảm hưu trí cho BPJS được trích từ tiền lương hàng tháng mà nhân viên nhận được với giới hạn mức lương cao nhất dựa trên các tính toán là 7.000.000 IDR. Phí hàng tháng trả cho BPJS Ketenagakerjaan là ba phần trăm, với hai phần trăm do người sử dụng lao động trả và một phần trăm khấu trừ vào lương của nhân viên. Có một số quyền lợi Bảo lãnh hưu trí BPJS mà bạn có thể được hưởng, đó là:

1. Trợ cấp hưu trí tuổi già

Quyền lợi này dưới dạng tiền mặt hàng tháng được trao khi bạn bước vào tuổi nghỉ hưu cho đến khi bạn qua đời. Điều kiện là thời gian đóng góp của bạn phải đạt tối thiểu 15 năm hoặc tương đương 180 tháng.

2. Trợ cấp hưu trí cho người tàn tật

Quyền lợi này dưới dạng tiền mặt hàng tháng được trao cho những người tham gia bị tàn tật hoàn toàn do tai nạn và không còn khả năng lao động. Tiền mặt sẽ được trao cho đến khi bạn bình phục hoặc qua đời, miễn là bạn đã thanh toán hội phí trong ít nhất một tháng và tỷ lệ mật độ ít nhất 80 phần trăm.

3. Trợ cấp hưu trí cho góa phụ / góa bụa

Quyền lợi này dưới dạng tiền mặt hàng tháng được trao cho những người góa vợ / góa chồng trở thành người thừa kế của những người tham gia BPJS Employment Pension Security. Tiền mặt được trao cho đến khi người vợ góa chồng tái hôn hoặc qua đời.

4. Trợ cấp hưu trí cho trẻ em

Quyền lợi này dưới dạng tiền mặt hàng tháng được trao cho trẻ em (tối đa hai người) trở thành người thừa kế của những người tham gia qua đời. Tiền mặt sẽ được trao cho đến khi đứa trẻ 23 tuổi hoặc đã đi làm hoặc kết hôn.

5. Trợ cấp hưu trí của cha mẹ

Quyền lợi này cũng dưới dạng tiền mặt hàng tháng được trao cho cha mẹ (mẹ / cha) là những người thừa kế của những người tham gia qua đời với tình trạng độc thân. Người tham gia Bảo lãnh Hưu trí Việc làm BPJS không được hưởng quyền lợi của chương trình dành cho tuổi hưu trí này nếu:
  • Ông đã bước vào tuổi nghỉ hưu và không đủ thời gian đóng góp 15 năm
  • Anh ta bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn và thậm chí đã không là thành viên trong một tháng với tối thiểu tỷ lệ mật độ 80 phần trăm
  • Anh ấy chết trước một năm kể từ khi trở thành người tham gia với tối thiểu tỷ lệ mật độ 80 phần trăm.
Tuy nhiên, những người tham gia với ba tiêu chí trên vẫn sẽ được hưởng lợi gộp chung lại, cụ thể là những đóng góp tích lũy cộng với kết quả của sự phát triển. [[Bài viết liên quan]]

Chuẩn bị nghỉ hưu

Ngay cả khi họ không còn làm việc, những người về hưu vẫn có thể kiếm được thu nhập từ tiết kiệm, từ việc cho thuê hoặc bán tài sản hoặc hàng hóa mà họ sở hữu, cho đến đầu tư vào thị trường vốn. Hiện nayMột trong những bước bạn có thể làm là tối đa hóa quỹ hưu trí của mình. Quỹ hưu trí là một tổ chức hợp pháp quản lý và điều hành một chương trình hứa hẹn những lợi ích khi bạn đến tuổi nghỉ hưu. Sản phẩm quỹ hưu trí cung cấp các quyền lợi dưới dạng một khoản tiền do người tham gia trả sau khi người tham gia nghỉ hưu. Các chức năng của quỹ hưu trí bao gồm:
  • Thu phí
  • Phát triển hoặc đầu tư số tiền mà nó quản lý
  • Thực hiện chi trả chế độ hưu trí theo thể lệ và quyền của từng người tham gia.
Chương trình Bảo lãnh Hưu trí của BPJS Ketenagakerjaan là một trong những quỹ hưu trí được OJK công nhận và giám sát để đảm bảo an toàn cho tiền của bạn. Ngoài BPJS, có những tổ chức khác cũng quản lý quỹ hưu trí, bao gồm PT Taspen (quỹ hưu trí cho ASN của State Civil Apparatus) và PT Asabri (dành cho binh lính TNI, Polri và ASN trong Bộ Quốc phòng và An ninh). Ngoài ra, còn có Quỹ Hưu trí Tổ chức Tài chính (DPLK) dành cho những cá nhân không thuộc các nhóm trên, chẳng hạn như những người làm nghề tự do, doanh nhân và những người khác. DPLK được hình thành bởi một ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm nhân thọ mà các khoản đóng góp được trả đều đặn mỗi tháng. Vì vậy, bạn chọn hình thức chuẩn bị tuổi nghỉ hưu nào?